Provozní řád

Každý návštěvník či jeho zákonný zástupce před prvním vstupem do areálu kynologického klubu Bohdalec byl seznámen s tímto provozním řádem.

  1. Vstup do soukromého areálu jen ve vyhrazených hodinách pro návštěvníka.
  2. V případě příjezdu do areálu osobním vozidlem je každý řidič zodpovědný za případné škody způsobené majiteli areálu nebo třetím osobám, parkování je povoleno na vyhrazených zpevněných místech a provozovatel si vyhrazuje právo na případný zákaz parkování.
  3. Volné pobíhání psů v areálu je povoleno nekonfliktním psům na pokyn instruktora.
  4. Psovod je povinen k úklidu psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech.
  5. Psovod plně zodpovídá za veškeré jím způsobené škody i škody způsobené jeho psem.
  6. Majitel areálu ani provozovatel výcviku nejsou zodpovědní za případné škody, které mohou vzniknout při výcviku, hrách pejsků atd.
  7. Pes musí být vždy řádně očkovaný a nesmí vykazovat známky jakéhokoliv přenosného onemocnění.
  8. Za nezletilého psovoda v plném rozsahu zodpovídá jeho zákonný zástupce.
  9. Návštěvníci mají povinnost dodržovat pokyny instruktorů.
  10. Doporučujeme všem majitelům pejsků bez ohledu na vstup do našeho areálu pojištění, které kryje případné škody, které mohou vzniknout kdykoliv a kdekoliv a jejich výše může být opravdu vysoká.